วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เจาะลึก ขั้นตอนการออกสลาก หวยล็อกมีจริงหรือไม่

มาดูกันชัดๆ ขั้นตอนการออกสลาก หลังจากมีคอหวย หลายคนเคลือบแคลงสงสัย ทำไมมันตรงจัง ทำไมมันเป๊ะๆ แบบนี้กับป้ายทะเบียนรถของนายก ทำเอานายกกลายเป็น เจ้าแม่ใบ้หวยไปโดยปริยาย หลายคนสนใจทะเบียนรถนายกยิ่งกว่า งานที่นายกทำอีก งานนี้เว็บเลขเด็ดหลวงพ่อปากแดงเลยขอนำเสนอขั้นตอนออกหวยของกองสลากว่า มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง เข้มงวดขนาดไหน สามารถล็อกหวยได้หรือไม่

ขั้นตอนการออกหวยของกองสลาก
ขอขอบคุณข้อมูลจาก 411-11.com
ขั้น ตอนการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของทุกงวดเริ่มขึ้นตั้งแต่เช้า ในเวลา 08.00 น. หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจ ของกองสลากฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการอุปกรณ์การออกรางวัล นำคณะกรรมการอุปกรณ์การออกรางวัลอีก 4 คน เดินทางไปยัง "ห้องนิรภัย" ห้องที่หนึ่ง ด้านข้างโถงออกรางวัล และห้องที่สอง ด้านข้างเวทีออกรางวัล ทั้งหมดอยู่ในอาคารกองสลากฯ สูง 4 ชั้น แห่งนี้ เพื่อตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์อย่างละเอียดโดยห้องนิรภัยข้างต้นมีลักษณะเป็นห้อง ลูกกรงเหล็กกล้า

ด้านหน้ามีประตูสองชั้น ซึ่งคณะกรรมการข้างต้นทั้ง 5 คน จะต้องเดินทางมาพร้อมกัน แต่ละคนถือกุญแจต่างกันคนละดอก

ขั้น ตอนต่อมาประธานคณะกรรมการ จึงจะตรวจสอบพันธนา การ หรือ "ซีล" ที่ประตูชั้นนอก ซึ่งได้แปะไว้ตั้งแต่การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ครั้งก่อนเมื่อไม่มีรอยฉีกขาด จึงดำเนินการใช้กุญแจดอกแรกปลดลูกกลอนเหล็กและกดรหัสผ่านเพื่อปิดสัญญาณ นิรภัยและเปิดประตูชั้นที่หนึ่งออก เผยให้เห็นประตูชั้นที่สอง 

หลัง จากนั้น ประธานจะต้องตรวจสอบซีลอีกครั้ง จึงให้คณะกรรมการแต่ละคน รวม 3 คน ใช้กุญแจของตัวเองเพื่อปลดลูกกลอนเหล็กที่ประตูชั้นที่สอง ภายในถือเป็น "เขตหวงห้ามเด็ดขาด" ขนาดห้องกว้างยาวราว 4 x 3 เมตร และมี "กล้องโทรทัศน์วงจรปิด" คอยจับตาอยู่บนเพดาน

ส่วนวัสดุอุปกรณ์ถูกจัดเก็บไว้ในหีบห่อและตู้เหล็ก ปิดตราลงกลอน 5 ตำแหน่งที่ตู้แต่ละบาน

ดังนั้นจะต้องมีคณะกรรมการพร้อมกันทั้ง 5 คน จึงจะเปิดออกได้เมื่อเปิดแล้วจึงให้คณะกรรมการช่างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ออกรางวัลอีก 5 คน เข้าตรวจสอบความพร้อม ทั้งในแง่ของความสมบูรณ์และความพิรุธ
ตาม ด้วยการตรวจพิสูจน์การเปรอะเปื้อนทางรังสีและสารเคมี จากเจ้าหน้าที่สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ก่อนจะรอการอนุมัติความเรียบร้อยจากผู้อำนวยการกองสลากฯ โดยในระหว่างนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะซักซ้อมขั้นตอนการออกรางวัลที่ 1 บนเวที ด้วย "ดัมมี่" หรือ ลูกบอลปลอม เป็นเลข 0 ทั้งหมด เพื่อทบทวนความเข้าใจ กระทั่งเสร็จสิ้นการซ้อมจึงแยกย้ายไปพัก

คณะกรรมการอุปกรณ์การออกรางวัล ประกอบไปด้วยพนักงานอาวุโสของกองสลากฯ จำนวน 5 คน

จะมีการคัดเลือกหมุนเวียนสับเปลี่ยนภายในสำนักงาน ทุก 1 ปี

ไม่เว้นแม้แต่คณะกรรมการช่างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ จำนวน 5 คน ที่จะใช้ระบบการคัดเลือกแบบเดียวกัน

นอก จากนี้ ทางกองสลากฯ ยังมี "เจ้าหน้าที่ภายใน" ทำหน้าที่ตรวจสอบความโปร่งใสทุกขั้นตอน รวมทั้งในการออกรางวัลแต่ ละงวด จะเชิญ "บุคคลภายนอก" ผู้มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในสังคม จำนวน 9 คน มาเป็น "คณะกรรมการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล" ซึ่งแต่ละงวดจะไม่ซ้ำกัน

โดย อุปกรณ์หลังการตรวจสอบเสร็จสิ้น จะปิดกั้นพื้นที่ทันที พร้อมหน่วยรักษาความปลอดภัยอารักขาอุปกรณ์ ภายในห้องมีกล้องวงจรปิดบันทึกเทปตลอดทุกขั้นตอนด้วย เพื่อการตรวจสอบย้อนหลังได้
สำนัก งานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้เชิญผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก ตลอดจนสื่อมวลชน รวม 11 ท่าน มาเป็นกรรมการและเป็นสักขีพยานในการออกรางวัลแต่ละงวด โดยประธานกรรมการเป็นผู้กำกับดูแลการออกรางวัลให้เป็นตาม
ขั้นตอนดังนี้

ตรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์
1. ประธานกรรมการและกรรมการทุกท่านตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ออกรางวัลโดยละเอียด


2. ประธานกรรมการเสี่ยงติดตั้งอุปกรณ์ออกรางวัลทั้ง 6 หลัก ว่าจะนำอุปกรณ์แต่ละชุดไปตั้งที่หลักใด


3. กรรมการตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์การออกรางวัลอีกครั้ง และตั้งวงล้อทุกวงไว้ที่หมายเลข 0


4. ประธานกรรมการเสี่ยงจับเครื่องหมายสีแทนตำแหน่งรางวัลที่ 2,3,4,5 ว่าจะออกรางวัลใดก่อน ได้เครื่องหมายสีใดก็จะออกรางวัลนั้นไปจนครบ


5. พนักงานหมุนวงล้อจะทำการออกรางวัลที่ 2,3,4,5 ด้วยอุปกรณ์วงล้อ ตามที่ประธานกรรมการเสี่ยงจับได้ ตามลำดับก่อนหลังไปจนครบทุกรางวัล


6.หลัง จากที่เสร็จสิ้นการออกรางวัลที่ 2,3,4 และ 5 แล้ว ประธานกรรมการจะเสี่ยงจับลูกยางหมายเลขเพื่อเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 6 คน จาก 9 คน เพื่อเป็นผู้ทำการออกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว 2 ตัว และรางวัลที่ 1 ตามลำดับ และประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบบัตรหมายเลขประจำหลักให้แก่ผู้ที่จะทำการออก รางวัล คนละ 1 หมายเลข ใครได้หมายเลขใด ก็จะไปยืนประจำหลักหมายเลขนั้น


7. ก่อนออกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว 2 ตัว และรางวัลที่ 1 พนักงานประจำอุปกรณ์การออกรางวัลในแต่ละหลัก จะแสดงหมายเลขของลูกบอลพลาสติกตั้งแต่ 1 ถึง 0 ตามลำดับ จนครบ 10 หมายเลข ก่อนบรรจุในตลับทึบแสง ปิดฝาให้แน่นแล้ว ใส่ลงในอุปกรณ์การออกรางวัล ที่ละลูกจนครบ แล้วหมุนอุปกรณ์การออกรางวัล เพื่อให้ลูกบอลหมายเลขคละกัน


8. การออกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว 4 ครั้ง และ 2 ตัว 1 ครั้ง ประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักว่า จะใช้อุปกรณ์การออกรางวัลหลักใด ทำการออกรางวัลในแต่ละครั้ง


9. กรรมการประจำหลักที่ถูกเลือก จะเป็นผู้ยกคันยก เพื่อเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงมาในที่รองรับ ขณะที่พนักงานประจำอุปกรณ์การออกรางวัล จะหมุนให้ลูกบอลคละกันตลอดเวลา


10. พนักงานประจำอุปกรณ์การออกรางวัล ที่ถูกเลือก เปิดตลับฝาลูกบอลหมายเลข และแสดงลูกบอลหมายเลขที่ตกลงมาในที่รองรับ ให้คณะกรรมการและประชาชนที่มาชมเป็นสักขีพยานในห้องออกรางวัลได้เห็นพร้อม กัน ผู้ประกาศจะประกาศผลการออกรางวัลตามหมายเลขที่ปรากฎ


11. หลังจากแสดงหมายเลขแล้วพนักงานประจำอุปกรณ์การออกรางวัล ปิดฝาตลับลูกบอลหมายเลข แล้วใส่ลงในอุปกรณ์ตามเดิม เพื่อรอเสี่ยงการใช้อุปกรณ์ฯ จากประธานกรรมการ ว่าจะใช้อุปกรณ์หลักใดออกรางวัลเลขท้ายในลำดับต่อไปจนครบ


12. การออกรางวัลที่ 1 กรรมการผู้ทำหน้าที่ออกรางวัลทั้ง 6 ท่าน จะยกคันยกเพื่อเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงมาในที่รองรับ ในขณะที่พนักงานประจำอุปกรณ์การออกรางวัล จะหมุนให้ลูกบอลคละกันตลอดเวลา เช่นเดียวกับการออกรางวัลเลขท้าย


13. พนักงานประจำอุปกรณ์การออกรางวัล ทุกหลักเปิดฝาตลับลูกบอลหมายเลขพร้อมกัน เพื่อแสดงหมายเลขให้คณะกรรมการและประชาชนที่มาชมเป็นสักขีพยานในห้องออก รางวัลได้เห็นพร้อมกัน ผู้ประกาศจะประกาศผลการออกรางวัลที่ 1 ตามหมายเลขที่ปรากฎ แล้วต่อด้วยรางวัลข้างเคียงอีก 2 รางวัล


14. หลังจากออกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว 2 ตัว และรางวัลที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว พนักงานประจำอุปกรณ์การออกรางวัลทุกหลักจะนำลูกบอลหมายเลขทั้งหมดออกจาก อุปกรณ์การออกรางวัล เพื่อแสดงให้ประชาชนเห็นว่ามีหมายเลขครบ 10 หมายเลข ในทุกหลักด้วยคราวนี้มาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกสลากกันบ้างว่ามีอะไร ที่เราเห็นในทีวีกันบ่อยๆ 


อุปกรณ์การออกรางวัลของกองสลาก
อุปกรณ์การออกรางวัล 2 แบบ ได้แก่

1.วง ล้อพลาสติกโปร่งใสสำหรับออกรางวัลที่ 2,3,4,5 เป็นวงล้อพลาสติกโปร่งใสจำนวน 6 วงล้อและวงล้อจะมีหมายเลขตั้งแต่หมายเลข 0 ถึงหมายเลข 9 คละกันไป โดยไม่เรียงลำดับหมายเลข


2.อุปกรณ์ การออกรางวัลที่ 1 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว พร้อมลูกบอลหมายเลข เป็นอุปกรณ์และลูกบอลพลาสติกมีทั้งหมด 6 ชุด สำหรับตั้งในแต่ละหลัก แต่ละชุดประกอบด้วย


2.1 อุปกรณ์การออกรางวัล แบบลาดกระบัง 6 เป็นภาชนะพลาสติกด้านหน้าและด้านข้างโปร่งใส ด้านหลังทึบแสง มีแกนหมุนให้ลูกบอลคละกัน มีคันยกเพื่อเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงมาในที่รองรับ


2.2 ลูกบอลหมายเลข ครึ่งหนึ่งเป็นพลาสติกใส อีกครึ่งหนึ่งทึบแสง ภายในกลวง มีหมายเลข 0 ถึง 9 ลูกละหนึ่งหมายเลข รวม 10 ลูก และติดสติกเกอร์ตัวเลขเหมือนกันทั้งสองด้านทุกลูก


2.3 ตลับพลาสติกทึบแสงทรงกลม สำหรับบรรจุลูกบอลหมายเลข

สำนัก งานสลากกินแบ่งรัฐบาล เริ่มใช้อุปกรณ์การออกรางวัลดังกล่าวซึ่งเรียกว่า แบบลาดกระบัง 6/3 นับตั้งแต่การออกรางวัลงวดวันที่ 16 มิถุนายน 2545 เป็นต้นมา คิดค้นโดย นายคงเดช หุ่นผดุงรัตน์ อาจารย์พิเศษคณะสถาปัตย กรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตัวเครื่องหล่อขึ้นจาก "โพลิเมทิลเมทาไครเลต" (พีเอ็มเอ็มเอ) หรือพลาสติก อะครีลิก ไม่มีโลหะ เพื่อป้องกันการรบกวนด้วยแม่เหล็ก ใช้ในการออกรางวัลที่ 1 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว ลักษณะเป็นกล่องวงล้อหมุนแนวตั้ง ด้านหน้าโปร่งใส ด้านหลังทึบแสง ใช้ร่วมกับลูกบอลจำนวน 10 หมายเลข คือ 0-9 ที่มีลักษณะครึ่งหน้าโปร่งใส ครึ่งหลังทึบแสง เพื่อให้เห็นภายในลูกบอลทั้งสองด้านมีหมายเลขเหมือนกันกำกับชัดเจน 


อ่านบทความนี้จบแฟนๆ เว็บเลขเด็ดหลวงพ่อปากแดง คงรู้แล้วว่าการล็อกหวยนั้นมันยากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรอีก คงหมดข้อกังวลใจกลัวการล็อกหวยแล้วนะครับ

ขอขอบคุณที่มาข้อมูลการออกหวยกองสลากจาก 411-11.com

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ชาวเน็ตสุดปลื้ม พระอาจารย์พระอาจารย์สิริปันโนผู้ละทิ้งสมบัติ 2.9 แสนล.เดินตามรอยพระพุทธเจ้า

คอหวยทั้งหลายอาจสงสัยว่าเว็บนี้เป็นเว็บหวย เลขเด็ดทำไมเสนอข่าวที่ไม่เกี่ยวกันเราขอชี้แจงนะครับ ว่าเรานำเสนอทุกแนว ยิ่งเป็นประโยชน์กับผู้อ่านด้วยแล้ว เรายิ่งต้องนำเสนอ ส่วนใครที่เห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกันต้องขออภัยด้วยครับ

ชาวเน็ตสุดปลื้ม พระอาจารย์พระอาจารย์สิริปันโนผู้ละทิ้งสถานะ ทายาทอนาจักรธุรกิจ มูลค่า 2.9 แสนล.มุ่งเจริญทางธรรม เดินตามรอยพระพุทธเจ้า ขออยู่ใต้ร่มกาสาวพักตร์ พระอาจารย์สิริปันโน จำพรรษาที่สำนักสงฆ์เต่าดำ จ.กาญจนบุรี

พระอาจารย์สิริปัญโน
ข่าวพระอาจารย์สิริปัญโน ในสื่อต่างประเทศ

               สำหรับพระสงฆ์ชาวมาเลเซียรูปนี้คือ พระอาจารย์สิริปัญโน (Ajahn Siripanyo) ชื่อเดิมคือ เว็น สิริปัญโญ (Ven Siripanyo) ลูกชายคนเดียวของมหาเศรษฐี ที. อนันดา กริชนัน (Tan Sri Ananda Krishnan) ซึ่งเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญสุนทานชาวศรีลังกาเชื้อสายทมิฬ ซึ่งมหาเศรษฐีผู้นี้ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารฟอร์บส์ว่ารวยเป็นอันดับ 2 ของมาเลเซียและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

          พระอาจารย์สิริปันโนจบการศึกษาจากประเทศอังกฤษและสามารถพูดได้ถึง 8 ภาษา โดยเมื่อประมาณเกือบ 20 ปีที่แล้ว ท่านได้เลือกที่จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุ โดยเป็นลูกศิษย์สายพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) แห่งวัดหนองป่าพง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี และท่านไม่เคยมองย้อนกลับไป อยากใช้ชีวิตฆราวาสอีก ท่านปฏิเสธโอกาสที่จะทำงานเพื่อเข้ามาดูแลและขยายอาณาจักรทางธุรกิจของบิดา รวมถึงมรดกซึ่งมูลค่าราว 9.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อเลือกเดินบนเส้นทางของการเจริญสมาธิภาวนาตามแนวปฏิบัติสายพระป่าของไทย

          อย่างไรก็ตาม ล่าสุดเมื่อวันที่  26 เมษายน 2556 เฟซบุ๊ก สาขาวัดหนองป่าพง  ได้เผยแพร่ข้อมูลของ พระสิริปันโน พร้อมรูปถ่ายยืนยัน และให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันท่านจำพรรษาอยู่ที่สำนักสงฆ์เต่าดำ จังหวัดกาญจนบุรี อันเป็นสาขาของวัดป่านานาชาติ โดยในภาพถ่าย พระสิริปันโน ถ่ายคู่กับ พระพรหมคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม และพระอาจารย์ชยสาโร

          สำหรับข้อความที่โพสต์บนเฟซบุ๊ก สาขาวัดหนองป่าพง มีใจความสำคัญดังนี้

          อาจารย์สิริปันโน (Ajahn Siripanno) หรือ Ven Siripanyo เป็นลูกชายคนเดียวของมหาเศรษฐี ที. อนันดากริชนัน (Tan Sri Ananda Krishnan) เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญสุนทานชาวศรีลังกาเชื้อสายทมิฬซึ่ง Forbes จัดอันดับความรวยเป็นอันดับ 2 ของมาเลเซีย และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (2nd richest man in Malaysia & Southeast Asia and 89th in the world according to Forbes.)

          ครอบครัวนี้มีลูกสาว 2 คน และมีลูกชายเพียง 1 คน คือ อาจารย์สิริปันโน ท่านจบการศึกษาจากประเทศอังกฤษ และสามารถพูดได้ถึง 8 ภาษา ท่านได้เลือกที่จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อ 18 ปีที่แล้ว และไม่เคยมองย้อนกลับมาอยากใช้ชีวิตฆราวาส ท่านปฏิเสธโอกาสที่จะทำงานเพื่อเข้ามาดูแลและขยายอาณาจักรธุรกิจของบิดา รวมทั้งปฏิเสธที่จะรับมรดกของครอบครัว ซึ่งมูลค่าราว 9.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ($9.5 billion -2011)  แต่กลับเลือกเดินบนเส้นทางของการเจริญสมาธิภาวนา ตามแนวปฏิบัติสายพระวัดหนองป่าพง ปัจจุบันท่านจำพรรษาอยู่ที่สำนักสงฆ์เต่าดำ จังหวัดกาญจนบุรี อันเป็นสาขาของวัดป่านานาชาติ 


ขอขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก kapook.com

เว็บเลขเด็ดหลวงพ่อปากแดง สมาคมคนดวงเฮง แหล่งพบปะของคอหวยทั่วไทย