วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เจาะลึก ขั้นตอนการออกสลาก หวยล็อกมีจริงหรือไม่

มาดูกันชัดๆ ขั้นตอนการออกสลาก หลังจากมีคอหวย หลายคนเคลือบแคลงสงสัย ทำไมมันตรงจัง ทำไมมันเป๊ะๆ แบบนี้กับป้ายทะเบียนรถของนายก ทำเอานายกกลายเป็น เจ้าแม่ใบ้หวยไปโดยปริยาย หลายคนสนใจทะเบียนรถนายกยิ่งกว่า งานที่นายกทำอีก งานนี้เว็บเลขเด็ดหลวงพ่อปากแดงเลยขอนำเสนอขั้นตอนออกหวยของกองสลากว่า มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง เข้มงวดขนาดไหน สามารถล็อกหวยได้หรือไม่

ขั้นตอนการออกหวยของกองสลาก
ขอขอบคุณข้อมูลจาก 411-11.com
ขั้น ตอนการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของทุกงวดเริ่มขึ้นตั้งแต่เช้า ในเวลา 08.00 น. หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจ ของกองสลากฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการอุปกรณ์การออกรางวัล นำคณะกรรมการอุปกรณ์การออกรางวัลอีก 4 คน เดินทางไปยัง "ห้องนิรภัย" ห้องที่หนึ่ง ด้านข้างโถงออกรางวัล และห้องที่สอง ด้านข้างเวทีออกรางวัล ทั้งหมดอยู่ในอาคารกองสลากฯ สูง 4 ชั้น แห่งนี้ เพื่อตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์อย่างละเอียดโดยห้องนิรภัยข้างต้นมีลักษณะเป็นห้อง ลูกกรงเหล็กกล้า

ด้านหน้ามีประตูสองชั้น ซึ่งคณะกรรมการข้างต้นทั้ง 5 คน จะต้องเดินทางมาพร้อมกัน แต่ละคนถือกุญแจต่างกันคนละดอก

ขั้น ตอนต่อมาประธานคณะกรรมการ จึงจะตรวจสอบพันธนา การ หรือ "ซีล" ที่ประตูชั้นนอก ซึ่งได้แปะไว้ตั้งแต่การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ครั้งก่อนเมื่อไม่มีรอยฉีกขาด จึงดำเนินการใช้กุญแจดอกแรกปลดลูกกลอนเหล็กและกดรหัสผ่านเพื่อปิดสัญญาณ นิรภัยและเปิดประตูชั้นที่หนึ่งออก เผยให้เห็นประตูชั้นที่สอง 

หลัง จากนั้น ประธานจะต้องตรวจสอบซีลอีกครั้ง จึงให้คณะกรรมการแต่ละคน รวม 3 คน ใช้กุญแจของตัวเองเพื่อปลดลูกกลอนเหล็กที่ประตูชั้นที่สอง ภายในถือเป็น "เขตหวงห้ามเด็ดขาด" ขนาดห้องกว้างยาวราว 4 x 3 เมตร และมี "กล้องโทรทัศน์วงจรปิด" คอยจับตาอยู่บนเพดาน

ส่วนวัสดุอุปกรณ์ถูกจัดเก็บไว้ในหีบห่อและตู้เหล็ก ปิดตราลงกลอน 5 ตำแหน่งที่ตู้แต่ละบาน

ดังนั้นจะต้องมีคณะกรรมการพร้อมกันทั้ง 5 คน จึงจะเปิดออกได้เมื่อเปิดแล้วจึงให้คณะกรรมการช่างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ออกรางวัลอีก 5 คน เข้าตรวจสอบความพร้อม ทั้งในแง่ของความสมบูรณ์และความพิรุธ
ตาม ด้วยการตรวจพิสูจน์การเปรอะเปื้อนทางรังสีและสารเคมี จากเจ้าหน้าที่สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ก่อนจะรอการอนุมัติความเรียบร้อยจากผู้อำนวยการกองสลากฯ โดยในระหว่างนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะซักซ้อมขั้นตอนการออกรางวัลที่ 1 บนเวที ด้วย "ดัมมี่" หรือ ลูกบอลปลอม เป็นเลข 0 ทั้งหมด เพื่อทบทวนความเข้าใจ กระทั่งเสร็จสิ้นการซ้อมจึงแยกย้ายไปพัก

คณะกรรมการอุปกรณ์การออกรางวัล ประกอบไปด้วยพนักงานอาวุโสของกองสลากฯ จำนวน 5 คน

จะมีการคัดเลือกหมุนเวียนสับเปลี่ยนภายในสำนักงาน ทุก 1 ปี

ไม่เว้นแม้แต่คณะกรรมการช่างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ จำนวน 5 คน ที่จะใช้ระบบการคัดเลือกแบบเดียวกัน

นอก จากนี้ ทางกองสลากฯ ยังมี "เจ้าหน้าที่ภายใน" ทำหน้าที่ตรวจสอบความโปร่งใสทุกขั้นตอน รวมทั้งในการออกรางวัลแต่ ละงวด จะเชิญ "บุคคลภายนอก" ผู้มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในสังคม จำนวน 9 คน มาเป็น "คณะกรรมการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล" ซึ่งแต่ละงวดจะไม่ซ้ำกัน

โดย อุปกรณ์หลังการตรวจสอบเสร็จสิ้น จะปิดกั้นพื้นที่ทันที พร้อมหน่วยรักษาความปลอดภัยอารักขาอุปกรณ์ ภายในห้องมีกล้องวงจรปิดบันทึกเทปตลอดทุกขั้นตอนด้วย เพื่อการตรวจสอบย้อนหลังได้
สำนัก งานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้เชิญผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก ตลอดจนสื่อมวลชน รวม 11 ท่าน มาเป็นกรรมการและเป็นสักขีพยานในการออกรางวัลแต่ละงวด โดยประธานกรรมการเป็นผู้กำกับดูแลการออกรางวัลให้เป็นตาม
ขั้นตอนดังนี้

ตรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์
1. ประธานกรรมการและกรรมการทุกท่านตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ออกรางวัลโดยละเอียด


2. ประธานกรรมการเสี่ยงติดตั้งอุปกรณ์ออกรางวัลทั้ง 6 หลัก ว่าจะนำอุปกรณ์แต่ละชุดไปตั้งที่หลักใด


3. กรรมการตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์การออกรางวัลอีกครั้ง และตั้งวงล้อทุกวงไว้ที่หมายเลข 0


4. ประธานกรรมการเสี่ยงจับเครื่องหมายสีแทนตำแหน่งรางวัลที่ 2,3,4,5 ว่าจะออกรางวัลใดก่อน ได้เครื่องหมายสีใดก็จะออกรางวัลนั้นไปจนครบ


5. พนักงานหมุนวงล้อจะทำการออกรางวัลที่ 2,3,4,5 ด้วยอุปกรณ์วงล้อ ตามที่ประธานกรรมการเสี่ยงจับได้ ตามลำดับก่อนหลังไปจนครบทุกรางวัล


6.หลัง จากที่เสร็จสิ้นการออกรางวัลที่ 2,3,4 และ 5 แล้ว ประธานกรรมการจะเสี่ยงจับลูกยางหมายเลขเพื่อเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 6 คน จาก 9 คน เพื่อเป็นผู้ทำการออกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว 2 ตัว และรางวัลที่ 1 ตามลำดับ และประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบบัตรหมายเลขประจำหลักให้แก่ผู้ที่จะทำการออก รางวัล คนละ 1 หมายเลข ใครได้หมายเลขใด ก็จะไปยืนประจำหลักหมายเลขนั้น


7. ก่อนออกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว 2 ตัว และรางวัลที่ 1 พนักงานประจำอุปกรณ์การออกรางวัลในแต่ละหลัก จะแสดงหมายเลขของลูกบอลพลาสติกตั้งแต่ 1 ถึง 0 ตามลำดับ จนครบ 10 หมายเลข ก่อนบรรจุในตลับทึบแสง ปิดฝาให้แน่นแล้ว ใส่ลงในอุปกรณ์การออกรางวัล ที่ละลูกจนครบ แล้วหมุนอุปกรณ์การออกรางวัล เพื่อให้ลูกบอลหมายเลขคละกัน


8. การออกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว 4 ครั้ง และ 2 ตัว 1 ครั้ง ประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักว่า จะใช้อุปกรณ์การออกรางวัลหลักใด ทำการออกรางวัลในแต่ละครั้ง


9. กรรมการประจำหลักที่ถูกเลือก จะเป็นผู้ยกคันยก เพื่อเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงมาในที่รองรับ ขณะที่พนักงานประจำอุปกรณ์การออกรางวัล จะหมุนให้ลูกบอลคละกันตลอดเวลา


10. พนักงานประจำอุปกรณ์การออกรางวัล ที่ถูกเลือก เปิดตลับฝาลูกบอลหมายเลข และแสดงลูกบอลหมายเลขที่ตกลงมาในที่รองรับ ให้คณะกรรมการและประชาชนที่มาชมเป็นสักขีพยานในห้องออกรางวัลได้เห็นพร้อม กัน ผู้ประกาศจะประกาศผลการออกรางวัลตามหมายเลขที่ปรากฎ


11. หลังจากแสดงหมายเลขแล้วพนักงานประจำอุปกรณ์การออกรางวัล ปิดฝาตลับลูกบอลหมายเลข แล้วใส่ลงในอุปกรณ์ตามเดิม เพื่อรอเสี่ยงการใช้อุปกรณ์ฯ จากประธานกรรมการ ว่าจะใช้อุปกรณ์หลักใดออกรางวัลเลขท้ายในลำดับต่อไปจนครบ


12. การออกรางวัลที่ 1 กรรมการผู้ทำหน้าที่ออกรางวัลทั้ง 6 ท่าน จะยกคันยกเพื่อเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงมาในที่รองรับ ในขณะที่พนักงานประจำอุปกรณ์การออกรางวัล จะหมุนให้ลูกบอลคละกันตลอดเวลา เช่นเดียวกับการออกรางวัลเลขท้าย


13. พนักงานประจำอุปกรณ์การออกรางวัล ทุกหลักเปิดฝาตลับลูกบอลหมายเลขพร้อมกัน เพื่อแสดงหมายเลขให้คณะกรรมการและประชาชนที่มาชมเป็นสักขีพยานในห้องออก รางวัลได้เห็นพร้อมกัน ผู้ประกาศจะประกาศผลการออกรางวัลที่ 1 ตามหมายเลขที่ปรากฎ แล้วต่อด้วยรางวัลข้างเคียงอีก 2 รางวัล


14. หลังจากออกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว 2 ตัว และรางวัลที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว พนักงานประจำอุปกรณ์การออกรางวัลทุกหลักจะนำลูกบอลหมายเลขทั้งหมดออกจาก อุปกรณ์การออกรางวัล เพื่อแสดงให้ประชาชนเห็นว่ามีหมายเลขครบ 10 หมายเลข ในทุกหลักด้วยคราวนี้มาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกสลากกันบ้างว่ามีอะไร ที่เราเห็นในทีวีกันบ่อยๆ 


อุปกรณ์การออกรางวัลของกองสลาก
อุปกรณ์การออกรางวัล 2 แบบ ได้แก่

1.วง ล้อพลาสติกโปร่งใสสำหรับออกรางวัลที่ 2,3,4,5 เป็นวงล้อพลาสติกโปร่งใสจำนวน 6 วงล้อและวงล้อจะมีหมายเลขตั้งแต่หมายเลข 0 ถึงหมายเลข 9 คละกันไป โดยไม่เรียงลำดับหมายเลข


2.อุปกรณ์ การออกรางวัลที่ 1 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว พร้อมลูกบอลหมายเลข เป็นอุปกรณ์และลูกบอลพลาสติกมีทั้งหมด 6 ชุด สำหรับตั้งในแต่ละหลัก แต่ละชุดประกอบด้วย


2.1 อุปกรณ์การออกรางวัล แบบลาดกระบัง 6 เป็นภาชนะพลาสติกด้านหน้าและด้านข้างโปร่งใส ด้านหลังทึบแสง มีแกนหมุนให้ลูกบอลคละกัน มีคันยกเพื่อเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงมาในที่รองรับ


2.2 ลูกบอลหมายเลข ครึ่งหนึ่งเป็นพลาสติกใส อีกครึ่งหนึ่งทึบแสง ภายในกลวง มีหมายเลข 0 ถึง 9 ลูกละหนึ่งหมายเลข รวม 10 ลูก และติดสติกเกอร์ตัวเลขเหมือนกันทั้งสองด้านทุกลูก


2.3 ตลับพลาสติกทึบแสงทรงกลม สำหรับบรรจุลูกบอลหมายเลข

สำนัก งานสลากกินแบ่งรัฐบาล เริ่มใช้อุปกรณ์การออกรางวัลดังกล่าวซึ่งเรียกว่า แบบลาดกระบัง 6/3 นับตั้งแต่การออกรางวัลงวดวันที่ 16 มิถุนายน 2545 เป็นต้นมา คิดค้นโดย นายคงเดช หุ่นผดุงรัตน์ อาจารย์พิเศษคณะสถาปัตย กรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตัวเครื่องหล่อขึ้นจาก "โพลิเมทิลเมทาไครเลต" (พีเอ็มเอ็มเอ) หรือพลาสติก อะครีลิก ไม่มีโลหะ เพื่อป้องกันการรบกวนด้วยแม่เหล็ก ใช้ในการออกรางวัลที่ 1 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว ลักษณะเป็นกล่องวงล้อหมุนแนวตั้ง ด้านหน้าโปร่งใส ด้านหลังทึบแสง ใช้ร่วมกับลูกบอลจำนวน 10 หมายเลข คือ 0-9 ที่มีลักษณะครึ่งหน้าโปร่งใส ครึ่งหลังทึบแสง เพื่อให้เห็นภายในลูกบอลทั้งสองด้านมีหมายเลขเหมือนกันกำกับชัดเจน 


อ่านบทความนี้จบแฟนๆ เว็บเลขเด็ดหลวงพ่อปากแดง คงรู้แล้วว่าการล็อกหวยนั้นมันยากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรอีก คงหมดข้อกังวลใจกลัวการล็อกหวยแล้วนะครับ

ขอขอบคุณที่มาข้อมูลการออกหวยกองสลากจาก 411-11.com

5 ความคิดเห็น:

  1. หวัดดีพี่ร่วมฝันแปลฝันให้หน่อยฝันเห็นเขาจะปลำ้แต่ยังไม่ทันทำอะไรเลยเห็นไอ้นั่นของผุ้ชายออกมาหมดทั่งพวงเลยตีเลขอะไรดีค่ะ/เหนือค่ะ

    ตอบลบ
  2. ขอบคุณค่ะ/เหนือ

    ตอบลบ